Điện Thoại Nokia 6700 Classic Gold

3.000.000 2.500.000